Conflict- en contractbeëindiging.

Mediation...

Veranderingen gaan niet zelden gepaard met verschillen van inzichten. Als er conflicten dreigen, kan mediation een oplossing bieden.
Pilatusdam ondersteunt bij het doorbreken van patstellingen en het creëren van constructieve oplossingen.

Als ontslag onvermijdelijk is...

Bij veranderingen in uw bedrijf ervaart u soms weer- stand van uw medewerkers. Als u er samen niet uitkomt, is er vaak geen andere mogelijkheid dan de arbeidsrelatie te beëindigen. Ook tegenvallende prestaties of afwijkend gedrag kunnen aanleiding zijn voor ontslag.
Pilatusdam ondersteunt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zowel op formele basis als via een inhoudelijke procedure bij het UWV of de kantonrechter.

Collectief ontslag

Bedrijfseconomische omstandigheden kunnen u ertoe dwingen afscheid te moeten nemen van meerdere medewerkers. Bij een collectieve beëindiging gaat het om het beëindigen van de arbeidsrelatie vanaf twintig personeelsleden. Pilatusdam adviseert en begeleidt voor u het gehele traject. We voeren onderhandelingen met medezeggenschapsorganen en eventueel vakbonden. Ook stellen wij een sociaal plan op en volgen daarbij alle noodzakelijke procedures.